Ένωση

Διοικητικό Συμβούλιο

Η Ένωση Γραφιστών και Εικονογράφων Κύπρου ανακοινώνει ότι την Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2016, συνεδρίασαν τα είκοσι ιδρυτικά της μέλη και μετά από εκλογές συγκροτήθηκε το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης για τη διετία 2016-2018.

 

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

Πρόεδρος: Μύρια Κονναρή

Αντιπρόεδρος: Όμηρος Παναγίδης

Γραμματέας: Άγγελος Παναγίδης

Βοηθός Γραμματέας: Αρτέμης Ψαθάς

Ταμίας: Νικόλας Ιωάννου

Βοηθός Ταμίας: Χριστίνα Ολυμπίου

Μέλη: Φίλιππος Βασιλειάδης, Σάββας Ξιναρής, Μάριος Κωνσταντινίδης