Επικοινωνία

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

Επικοινωνία με το Διοικητικό Συμβούλιο:

Μύρια Κονναρή (πρόεδρος) 99409982
Όμηρος Παναγίδης (αντιπρόεδρος) 99451861