Νέα

Συνδρομές

Το τέλος εγγραφής ανέρχεται στα €10,00 και πληρώνεται μόνο μια φορά.

Για το 2017 το ύψος των ετήσιων συνδρομών των μελών διαμορφώνονται ως εξής:

Τακτικό µέλος €30,00
Δόκιµο µέλος €15,00

Η συνδρομή που σας αναλογεί μπορεί να εξοφληθεί διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας της Ένωσης αφού ολοκληρώσετε την εγγραφή σας.

Στα τακτικά, δόκιμα και επίτιμα μέλη του τo Σωματείο, θα χορηγεί ταυτότητα μέλους με την σχετική ένδειξη της ιδιότητας του.

cagdi