Σε ποιους απευθύνεται η Ένωση Cagdi
ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
Βασικός στόχος της Ένωσης είναι να στηρίζει σφαιρικά και σε μόνιμη βάση τους επαγγελματίες της οπτικής επικοινωνίας. Συνδράμει συναφώς σε εργασιακά θέματα, προτείνει και παρέχει λύσεις σε προβλήματα του κλάδου, καθώς και υποστήριξη σε πρακτικά ζητήματα, όπως νομικά, λογιστικά, τεχνικά θέματα, αλλά και ζητήματα κοστολόγησης. Παράλληλα, η Ένωση έχει ως επιπρόσθετο στόχο την ενδυνάμωση και την εξέλιξη της δημιουργικότητας των μελών της μέσα από σειρά εκδηλώσεων, όπως παρουσιάσεις, συζητήσεις, συνέδρια, σεμινάρια και εργαστήρια
ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ
Η Ένωση Γραφιστών και Εικονογράφων Κύπρου δύναται να εξυπηρετήσει και να καθοδηγήσει οποιοδήποτε ιδιώτη επαγγελματία ή οποιαδήποτε εταιρεία αναζητά συνεργασία στον τομέα της οπτικής επικοινωνίας. Είναι σε θέση να λειτουργήσει συμβουλευτικά στην αρχική φάση αναζήτησης των κατάλληλων υπηρεσιών και συνεργασιών από τον εκάστοτε ιδιώτη, ενημερώνοντας τους ενδιαφερομένους αναφορικά με τις προσδοκίες τους από έναν επαγγελματία του κλάδου. Η Ένωση προτίθεται επίσης να μεσολαβήσει, αν προκύψουν δεοντολογικά ζητήματα ή ακόμα και σε περιπτώσεις μη άρτιας εκτέλεσης έργου.
ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ
Τα ζητήματα οπτικής ταυτότητας, επικοινωνίας και διενέργειας διαγωνισμών που αφορούν κυρίως σε φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα είναι γνωστά. Η Ένωση επιθυμεί να ανοίξει ένα γόνιμο διάλογο, ώστε να δοθούν ουσιαστικές λύσεις στα κενά που παρατηρούνται. Επιδίωξη της Ένωσης είναι, σε συνεργασία φυσικά με τους αρμόδιους φορείς, να κατοχυρωθεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα προκηρύσσεται, σχεδιάζεται και υλοποιείται κάθε έργο και εφαρμογή που άπτεται του κλάδου της οπτικής επικοινωνίας.