Νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Διαγωνισμός Πολιτιστικού Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου

Διαγωνισμός Πολιτιστικού Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου “Ο ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ”
Σε απάντηση τόσο στα μέλη της ΕΓΕΚ, όσο στα μέλη της ευρύτερης κοινότητας, η ΕΓΕΚ ενημερώνει ότι επικοινώνησε με το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου (ΠΙΤΚ) σχετικά με την προκήρυξη για τον διαγωνισμό εικονογράφησης “Ο ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ” και εξέφρασε την διαφωνία της με τους γενικότερους όρους της προκήρυξης, τόσο για το θέμα των πολλών δειγμάτων, του χρηματικού επάθλου αλλά και των πνευματικών δικαιωμάτων που δεν αναφέρονται.
Η ΕΓΕΚ δεν είχε ενημερωθεί σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού πριν την προκήρυξη αυτού, γι’αυτό και ζήτησε να αποχωρήσει από την κριτική επιτροπή σε περίπτωση που αυτοί δεν μπορούν να τροποποιηθούν. Ενόσω αναμένουμε τη δράση του ΠΙΤΚ, είναι χρέος μας να ενημερώσουμε και να παροτρύνουμε τα μέλη μας και τα μέλη της κοινότητας, να εξετάσουν προσεκτικά τους όρους της προκήρυξης και ακολούθως να πράξουν κατά βούληση.
cagdi