Νέα

Ετήσια Γενική Συνέλευση 2021

Αγαπητά μέλη της Ένωσης Γραφιστών και Εικονογράφων Κύπρου,

Έξι χρόνια μετά τη γέννηση της ΕΓΕΚ, ήρθε η στιγμή το εννιαμελές Διοικητικό Συμβούλιο μας να αλλάξει ξανά σύσταση. Καλούμε όλα τα μέλη της ΕΓΕΚ την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022, σε Γενική Συνέλευση, όπου θα διεξαχθούν και οι εκλογές για το νέο Συμβούλιο.

Η φετινή Γενική Συνέλευση καθώς και οι εκλογές θα διεξαχθούν διαδικτυακά λόγω covid. Ο τρόπος διεξαγωγής θα σταλεί σε όλα τα εγγεγραμμένα μέλη μας μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2022.

Η ψηφοφορία θα είναι μυστική και θα γίνει μέσω του συστήματος https://vote.heliosvoting.org/

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαδικτυακή ψηφοφορία θα δοθούν στην αρχή της συνεδρίας.

Οι υποψηφιότητες για τις θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται είτε από τα ίδια τα ενδιαφερόμενα μέλη είτε από άλλα μέλη της ΕΓΕΚ. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι/φιες παρακαλώ όπως αποστείλουν ηλεκτρονικά την εισήγηση τους, μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2022 στο info@cagdi.org.cy, ή να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην αρχή της συνεδρίας.

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, θα διεξαχθεί ανοικτή συζήτηση για θέματα που απασχολούν στο συμβούλιο της ΕΓΕΚ, καθώς και για τα μελλοντικά πλάνα και στόχους της. Παρακαλούμε θερμά όλα τα εγγεγραμμένα μέλη μας να παρευρεθούν και να συμμετέχουν ενεργά με την παρουσία τους.

Θέματα

1. Απολογισμός πεπραγμένων Δ.Σ. 2021

2. Οικονομικός Απολογισμός έτους 2021

3. Αρχή Εκλογικής Διαδικασίας

4. Ανοικτή Συζήτηση για θέματα που απασχολούν την κοινότητα
Όποιο μέλος επιθυμεί να προτείνει οποιοδήποτε ψήφισμα ή/και να υποβάλει οποιοδήποτε θέμα προς συζήτηση κατά τη Γενική Συνέλευση, μπορεί να στείλει γραπτώς στο info@cagdi.org.cy, τουλάχιστον πέντε (5) μέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Συνέλευσης.

5. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων και νέου Διοικητικού Συμβουλίου (2022-2025)

 

Διαδικασία και Πληροφορίες

Δικαίωμα υποψηφιότητας έχει οποιοδήποτε τακτικό μέλος του Σωματείου που είναι εγγεγραμμένο και τακτοποιημένο οικονομικά. Κάθε μέλος ψηφίζει με μυστική ψηφοφορία από ένα μέχρι και εννέα υποψηφίους. Η καταμέτρηση των ψήφων θα γίνει μέσω του συστήματος https://vote.heliosvoting.org/ από την εφορευτική επιτροπή, αμέσως μετά την εκλογική διαδικασία

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, για θητεία τριών (3) ετών. Το Δ.Σ., εκλέγει (σε ξεχωριστή εκλογική διαδικασία), μεταξύ των μελών του τους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Βοηθό Γραμματέα, Ταμία, Βοηθό Ταμία και τρία μέλη.

Αν και η διαδικασία εκλογής του Συμβουλίου θα γίνει διαδικτυακά, θα γίνει προσπάθεια να τηρηθούν όλες οι πρόνοιες του καταστατικού.

Περισσότερες πληροφορίες και η διαδικασία όπως αναγράφεται στο στο άρθρο 8 του καταστατικού της ΕΓΕΚ https://cagdi.org.cy/ένωση/καταστατικό/

 

Σας ευχόμαστε καλή χρονιά!

cagdi