Νέα

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΓΕΚ, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Σωματείου, προσκαλεί όλα τα εγγεγραμμένα μέλη της (που εχουν ενεργή συνδρομή) στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29/01/2020 στις 19:00, στο Seminar Room 1 του Πανεπιστημίου Frederick, Γιάννη Φρειδερίκου 7, Παλλουριώτισσα, 1036, στην Λευκωσία.

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, θα διεξαχθεί ανοικτή συζήτηση για θέματα που απασχολούν στο συμβούλιο της ΕΓΕΚ, καθώς και για τα μελλοντικά πλάνα και στόχους της. Παρακαλούμε θερμά όλα τα εγγεγραμμένα μέλη μας να παρευρεθούν και να συμμετέχουν ενεργά με την παρουσία τους.
Ακολουθεί η Ημερήσια Διάταξη της συνέλευσης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Απολογισμός πεπραγμένων Δ.Σ. 2019
  2. Οικονομικός Απολογισμός έτους 2019
  3. Εναρμονισμός καταστατικού με βάση τη νέα νομοθεσία
  4. Ανοικτή Συζήτηση

Τέλος, βάσει του καταστατικού της ΕΓΕΚ, οποιοδήποτε μέλος επιθυμεί να προτείνει οποιοδήποτε ψήφισμα ή/και να υποβάλει οποιοδήποτε θέμα προς συζήτηση κατά τη Γενική Συνέλευση, οφείλει να δώσει στον Γραμματέα γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση του αυτή, τουλάχιστον πέντε (4) μέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Συνέλευσης, στο info@cagdi.org.cy.

Αν είστε μέλη και η συνδρομή σας έχει λήξει, μπορείτε να ανανεώσετε τώρα και να συμμετέχετε ενεργά σαν μέλος της κοινότητας μας!

cagdi