Νέα

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΓΕΚ, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Σωματείου, προσκαλεί όλα τα εγγεγραμμένα μέλη της στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021 στις 18:00, διαδικτυακά. Ο τρόπος διεξαγωγής θα σταλεί σε όλα τα εγγεγραμμένα μέλη μας μέχρι τις 29 Μαρτίου 2021.

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, θα διεξαχθεί ανοικτή συζήτηση για θέματα που απασχολούν στο συμβούλιο της ΕΓΕΚ, καθώς και για τα μελλοντικά πλάνα και στόχους της. Παρακαλούμε θερμά όλα τα εγγεγραμμένα μέλη μας να παρευρεθούν και να συμμετέχουν ενεργά με την παρουσία τους.

Θέματα

1. Απολογισμός πεπραγμένων Δ.Σ. 2020

2. Οικονομικός Απολογισμός έτους 2020

3. Παρουσίαση των υποομάδων. Ανοιχτό κάλεσμα σε όσους ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος σε κάποια από τις υφιστάμενες ομάδες.

  • Οδηγός κοστολόγησης
  • Καθεστώς του καλλιτέχνη (νομοθεσία)
  • Κώδικας δεοντολογίας
  • Πνευματικά δικαιώματα
  • Social media
  • Δράσεις με φοιτητές
  • Education visits
  • Grid21

4. Στόχοι για το 2021

5. Ανοικτή Συζήτηση για θέματα που απασχολούν την κοινότητα
Όποιο μέλος επιθυμεί να προτείνει οποιοδήποτε ψήφισμα ή/και να υποβάλει οποιοδήποτε θέμα προς συζήτηση κατά τη Γενική Συνέλευση, μπορεί να στείλει γραπτώς στο info@cagdi.org.cy, τουλάχιστον πέντε (5) μέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Συνέλευσης.

Αν είστε μέλη και η συνδρομή σας έχει λήξει, μπορείτε να την ανανεώσετε τώρα και να συμμετέχετε ενεργά σαν μέλος της κοινότητας μας!

cagdi