Πληροφορίες

Οδηγός για Εργοδότες

Ένα γραφίστα… μα ποιο γραφίστα;
Οδηγός Αναζήτησης Επαγγελματία Γραφίστα για Εργοδότες και ΜμΕ (μικρομεσαίες επιχειρήσεις)

Τι είναι θεμιτό να αναμένουμε από ένα γραφίστα και τι είναι θεμιτό να ζητάει ένας γραφίστας από εμάς; Ο ακόλουθος οδηγός απευθύνεται κυρίως σε εργοδότες που πρόκειται να προκηρύξουν θέση εργασίας που αφορά στο επάγγελμα της γραφιστικής. Μπορεί όμως να σταθεί και σαν ένα χρήσιμο βοήθημα και για επαγγελματίες γραφίστες, μιας και περιέχει πληροφορίες σχετικές με το τι πρέπει να αναζητούν και οι ίδιοι από μια θέση εργασίας, βάσει της εμπειρίας και των δεξιοτήτων τους.

Ειδικά για τους εργοδότες όμως, που προσπαθούν να σχηματίσουν την επόμενή τους αγγελία για θέση εργασίας, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Γιατί όσο πιο συγκεκριμένη και ορθή είναι μια αγγελία, τόσο πιο εύκολη, γρήγορη και κατάλληλη θα είναι η εξεύρεση και πρόσληψη του κατάλληλου επαγγελματία για την οποιαδήποτε σχετική θέση σε οποιαδήποτε επιχείρηση.

Τι ακριβώς είναι η γραφιστική;
Η γραφιστική (graphic design) είναι μία εφαρμοσμένη τέχνη που εξυπηρετεί ένα συγκεκριμένο σκοπό. Πρόκειται για μία δημιουργική διαδικασία που συνδυάζει τις τέχνες και την τεχνολογία για να βρει λύσεις σε προβλήματα που αφορούν στην οπτική επικοινωνία αλλά και για να μεταδώσει ιδέες με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Ο/η γραφίστας κατά τις σπουδές του/της, έχει εκπαιδευτεί για να χρησιμοποιεί πολλαπλά μέσα οπτικής επικοινωνίας (σύμβολα, λέξεις, τυπογραφία, χρώματα, σχήματα, υφές) με στόχο να μεταφέρει επιτυχώς ένα συγκεκριμένο μήνυμα προς ένα συγκεκριμένο κοινό. Η γραφιστική έχει αναρίθμητες εφαρμογές σε όλες τις βιομηχανίες και επαγγελματικά φάσματα. Μερικά παραδείγματα:

  • σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας (λογότυπα, γραφική ύλη, εταιρικά προφίλ),
  • σχεδιασμός έντυπων και ψηφιακών εκδόσεων (περιοδικά, εφημερίδες, βιβλία)
  • σχεδιασμός έντυπων και ψηφιακών καταχωρήσεων
  • σχεδιασμός αφισών
  • σχεδιασμός συσκευασιών προϊόντων
  • κινούμενα γραφικά (motion graphics)
  • σχεδιασμός ψηφιακών εφαρμογών (mobile apps)
  • σχεδιασμός ιστοσελίδων
  • σχεδιασμός ψηφιακών υπηρεσιών/προϊόντων (product design)

κ.α.

Ο/η γραφίστας, λοιπόν, σχεδιάζει και δημιουργεί με σκοπό να επικοινωνήσει αλλά κυρίως για να επιλύσει μέσω της οπτικής επικοινωνίας ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Αν ο κάθε θεατής δίνει τη δική του ερμηνεία σε αυτό που βλέπει, τότε μάλλον ο γραφίστας δεν έχει πετύχει το στόχο του. Η επιτυχία του σχεδιασμού δεν καθορίζεται απαραίτητα από το πόσο όμορφη είναι μια σχεδιαστική εφαρμογή, αυτό είναι έτσι κι αλλιώς υποκειμενικό και εναπόκειται στα σημεία αναφοράς του καθενός.
Η επιτυχία του σχεδιασμού καθορίζεται από το μετρήσιμο αποτέλεσμα όπως π.χ. τις πωλήσεις ενός προϊόντος ή τον αντίκτυπο που έχει το μήνυμα που θέλει να περάσει στο κοινό. Το αντικείμενο ενός γραφίστα παρόλα αυτά δεν είναι μόνο ο επιχειρηματικός κόσμος, η διαφήμιση και οι πωλήσεις. Συχνά καλείται να περάσει και κοινωνικά μηνύματα και μάλιστα τις πλείστες φορές σε ένα ετερόκλητο κοινό.

Και πόσο μετράει η εμπειρία;
Οι αγγελίες που ζητούν γραφίστα με 2-3 χρόνια εμπειρία, αποτελούν συχνό φαινόμενο. Τι σημαίνει όμως αυτό από πλευράς δεξιοτήτων και γνώσεων;
Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στις παραπάνω κατηγορίες επαγγελματιών γραφιστών;

Οι γραφίστες χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες ανάλογα με την εμπειρία και τις δεξιότητές τους: Junior Designers, Middleweight Designers, Senior Designers, Art Directors, Creative Directors.

Ας δούμε αναλυτικά την κάθε κατηγορία.


Junior Graphic Designer

0-3 χρόνια εργασιακής εμπειρίας μετά τις σπουδές
Οι Junior Designers είναι οι σχεδιαστές που αναλαμβάνουν εργασία μετά τις σπουδές τους ή που δεν είχαν προηγούμενη πείρα στον τομέα. Γενικά, εμπίπτουν στην «junior» κατηγορία για διάστημα 2-3 χρόνων. Οι Junior Designers εργάζονται υπό την στενή επίβλεψη σχεδιαστών από τις κατηγορίες middleweight, senior, art director, οι οποίοι τους παρέχουν καθοδήγηση από την σύλληψη ιδεών μέχρι και στην υλοποίηση γραφικών. Μπορούν να σχεδιάσουν σελίδες, να κάνουν διορθώσεις κειμένων και να εκτελούν εργασίες πιο διεκπαιρεωτικού χαρακτήρα, αλλά πάντα, υπό την επίβλεψη ενός έμπειρου σχεδιαστή. Οι Junior Designer βρίσκονται στο κατώτερο σκαλί της μισθολογικής κλίμακας και ο μισθός τους αναμένεται να αυξάνεται καθώς κερδίζουν εμπειρία.

Middleweight Graphic Designers
2-4 χρόνια εργασιακής εμπειρίας μετά τις σπουδές
Οι Middleweight Designers έχουν συνήθως 2-4 χρόνια εμπειρίας κι έχουν αναπτύξει ήδη το επαγγελματικό τους portfolio. Έχουν, κατά πάσα πιθανότητα, εργαστεί σε εκστρατείες ενώ παράλληλα έχουν τρέξει και δικά τους, μικρότερα projects. Είναι σε θέση να πάρουν στα χέρια τους ένα design brief και να το υλοποιήσουν. Έχουν τις απαιτούμενες δεξιότητες για να προετοιμάσουν αρχεία για εκτύπωση καθώς και να επιβλέπουν την παραγωγή στο τυπογραφείο. Συνήθως, επιβλέπονται δημιουργικά από έναν/μια Senior Graphic Designer ή Art Director. Οι Middleweight Graphic Designers βρίσκονται στο μεσαίο σκαλί της μισθολογικής κλίμακας και ο μισθός τους πρέπει να αντικατοπτρίζει τόσο την εμπειρία, όσο και τα καθήκοντά τους.

Senior Graphic Designers
3-5 χρόνια εργασιακής εμπειρίας μετά το Πτυχίο
Οι Junior Designers μπορούν να παραμείνουν junior για λίγο. Αλλά οι περισσότεροι Middleweight Designers, ανυπομονούν να γίνουν Senior Designers ή Art Directors. Προσοχή: υπάρχουν γραφίστες με διετή εμπειρία, οι οποίοι έχουν στις επαγγελματικές τους κάρτες τον τίτλο «Senior Designer» ή ακόμα και «Art Director». Ο/η Senior Graphic Designer πρέπει να έχει 3 έως 5 χρόνια εργασιακή εμπειρία, πριν υιοθετήσει τον τίτλο “senior”. Οπως σε όλα τα επαγγελματα, έτσι και στον κόσμο της γραφιστικής, ο τίτλος πολλές φορές δεν ανταποκρίνεται ούτε στην πείρα αλλά ούτε και στις ικανότητες αυτού που τον φέρει. Ο/η Senior Designer μπορεί να ακολουθήσει το brief του πελάτη και να έχει επικοινωνία με αυτόν σε παρουσιάσεις και αλληλογραφία. Έχει ανεπτυγμένη την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων στη διαδικασία σχεδιασμού και μπορεί να δει την ευρύτερη εικόνα.

Art Directors
Τουλάχιστον 5 χρόνια εργασιακής εμπειρίας ως Senior Graphic Designer
Αποτέλεσμα της εξέλιξης από Junior σε Middleweight και σε Senior Graphic Designer είναι ο/η Art Director. Ο/η Art director έχει υπό την ευθύνη του/τη το οπτικό στυλ και το εικαστικό μέρος ενός project. Ο/η Art Director προβληματίζεται, κάνει έρευνα, βρίσκει ιδέες και δημιουργεί το γενικό σχεδιασμό ενός project και ταυτόχρονα κατευθύνει και επιβλέπει άλλους σχεδιαστές (Junior, Middleweight, Senior) στην ανάπτυξη προσχεδίων. Κατανοεί την κατεύθυνση ενός Brand, έχει εξαιρετική αισθητική κρίση, ισχυρές δεξιότητες ηγεσίας, δυνατότητα διαχείρισης προθεσμιών και ιεράρχησης των εργασιών, δημιουργικότητα και εξαιρετική επικοινωνία για την ανάπτυξη προϊόντων και σχεδιαστικών εφαρμογών που ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών.

Creative Directors
7-10 χρόνια εργασιακής εμπειρίας ως Senior Graphic Designer
Ο/η Graphic Designer-Creative Director συνήθως έχει έρθει από την ίδια διαδρομή με τον Art Director, όταν προέρχεται από τον κλάδο της γραφιστικής. Ο/η Creative Director όμως, μπορεί να προέρχεται και από άλλους κλάδους, όπως marketing, επικοινωνία και άλλους συναφείς κλάδους.

Ο/η Graphic Designer-Creative Director είναι υπεύθυνος/η για το δημιουργικό τμήμα σε εταιρείες διαφήμισης και μάρκετινγκ. Ασχολείται με την στρατηγική και τα ζητήματα υψηλότερου επιπέδου branding και μάρκετινγκ και έχει άμεση επαφή με τον πελάτη. Λειτουργεί ως κηδεμόνας του οράματος ενός brand και επιβλέπει όλη τη δημιουργική ομάδα. Έχει γνώσεις διαχείρισης και καλές διαπροσωπικές δεξιότητες.

Έχοντας υπόψη του κάποιος τις παραπάνω πληροφορίες, αλλά κυρίως και σε συνάρτηση με τις πραγματικές ανάγκες της επιχείρησής του, ο σχηματισμός και η δημιουργία μιας προκήρυξης για μια σχετική θέση εργασίας, γίνεται λίγο πιο συγκεκριμένη και σαφέστατα πιο αντιπροσωπευτική.

Η Ένωση Γραφιστών και Εικονογράφων Κύπρου είναι διατεθειμένη να βοηθήσει τον οποιοδήποτε οργανισμό με απορίες ή σε αναζήτηση διευκρινίσεων επί του θέματος.

Επικοινωνία στο mail@cagdi.org.cy