Πληροφορίες

Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις

Με την απόκτηση της κάρτας-μέλους της Ένωσης, το μέλος αποκτά ειδικές εκπτώσεις και προνόμια στις πιο κάτω συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

Οι εταιρείες παρουσιάζονται με αλφαβητική σειρά.

Ο κατάλογος με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις θα ανανεώνεται συνεχώς