Πληροφορίες

Θέματα Κοστολόγησης

Είναι γενικώς παραδεκτό πως στον επαγγελματικό χώρο του Γραφίστα και του Εικονογράφου το θέμα της κοστολόγησης της εργασίας που παράγει για τους πελάτες του αποτελεί ένα αντικείμενο συχνού προβληματισμού.

Η Ένωση Γραφιστών και Εικονογράφων Κύπρου ανοίγει το κεφάλαιο της κοστολόγησης της εργασίας για θέματα Οπτικής Επικοινωνίας στην Κύπρο.

Η πρόσφατη οικονομική κρίση που έπληξε τη χώρα μας αλλά και ευρύτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση, επηρέασε όλους τους κλάδους του εμπορίου και ασφαλώς ο χώρος της οπτικής επικοινωνίας δεν θα μπορούσε να ήταν η εξαίρεση. Πέραν αυτού, το ανεκπαίδευτο μάτι του κοινού και η αστοχία στην ανάπτυξη της κατάλληλης κουλτούρας στα θέματα οπτικής επικοινωνίας, έχουν σαν αποτέλεσμα την σταδιακή και διαχρονική απαξίωση της σημαντικότητας και της άξιας των Εφαρμοσμένων Τεχνών Οπτικής Επικοινωνίας στην Κύπρο. Αποτέλεσμα του προαναφερθέντος είναι ότι παρόλο που υπάρχει εισδοχή προσωπικού στην κοινότητα που είναι μεν επαρκώς καταρτισμένο και ξεκινά με πάθος και όρεξη για προσφορά, η εξέλιξη είναι συνήθως διαφορετική. Το ιδιόμορφο περιβάλλον μέσα στο οποίο καλείται να εργαστεί οδηγεί σε μια σειρά από συμβιβασμούς που αναπόφευκτα στο τέλος επηρεάζουν και την κοστολόγηση / τιμολόγηση της εργασίας. Πολλές φορές, ιδιαίτερα στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό ο επαγγελματίας βρίσκεται στο αδιέξοδο του να κοστολογεί κατ’ αντιστοιχία του ανταγωνισμού με τον οποίο βρίσκεται αντιμέτωπος.
Σε συνδυασμό όλων των προαναφερθέντων αλλά και άλλων παραγόντων, εξελικτικά οδηγούμαστε στο αποτέλεσμα να επέλθει μείωση στα ποσά αμοιβής. Επιπρόσθετα ο χρόνος εργασίας για την τελική παράδοση του έργου όλως παράδοξος παραμένει ο ίδιος ή και ακόμα κάποιες φορές αυξάνεται αφού η όλη διαδικασία τείνει να ευτελίζεται λόγο του ποσού αμοιβής.

Το να ρίχνει τις τιμές του ένας επαγγελματίας, μπορεί να θεωρηθεί σαν τακτική επιβίωσής σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον υπό τες προαναφερθείσες συνθήκες όμως συντείνει στην προέκταση της απαξίωσης του αντικείμενου της εργασίας μας και θολώνει την νοητή καμπύλη της γραφικής παραστάσεως ανάμεσα στην ποιότητα και την τιμή.

Η Ένωση Γραφιστών και Εικονογράφων Κύπρου προγραμματίζει την άμεση έναρξη της συζήτησης του θέματος αυτού μέσα από ανοικτές για το κοινό διαλέξεις αλλά και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης ανάμεσα στα μελή της. Αισιοδοξούμε πως μέσα από μια τέτοια διαδικασία θα μπορέσουμε να επαναφέρουμε τα σχετικά με τον χώρο μας επαγγέλματα στην επιθυμητή πορεία ανάπτυξης ευμάρειας.

Σαν θέση αρχής η Ένωση παροτρύνει τα μελή της να έχουν υπόψιν τα ακολούθα:

  • Την πραγματική άξια της εργασίας και τις δυνατότητες της
  • Τις προοπτικές που μπορεί να φέρει μια καλοστημένη δουλειά
  • Την πρωτοτυπία / δημιουργικότητα που προσφέρετε στον πελάτη σας
  • Το χρόνο αποπεράτωσης του έργου
  • Παράπλευρα έξοδα που τρέχουν συνάμα με την δημιουργία του έργου (Υλικά, λογαριασμοί γραφείου, λογισμικά, μακέτες και προσχέδια, συντήρηση κτλ.)
  • Την εμβέλεια του πελάτη σας (πόσα άτομα θα δουν τη δουλειά σας και το βάρος που φέρει αυτό στην σωστή αποπεράτωση του έργου)
  • Την εκπαίδευση σε τεχνικό και εικαστικό επίπεδο που έχετε (ο πελάτης αγοράζει την εμπειρία σας στον τομέα)
  • Την έρευνα που απαιτείται να γίνει για το εκάστοτε έργο
  • Τις ανθρωποώρες εργασίας (εάν δουλεύετε με τον ελάχιστο μισθό αναπόφευκτα συμβιβάζεστε στην ποιότητα που προσφέρετε)
  • Συμβουλευτείτε ειδικούς και δημιουργήστε συμβόλαια για κάθε έργο και κατοχυρώστε τα δικαιώματα σας