Μέλη

Graphic Design / Typography / Advertising / Education
Ευριπίδης Ζαντίδης

Ο Δρ. Ευριπίδης Ζαντίδης είναι Καθηγητής Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Έχει παρουσιάσει και δημοσιεύσει θεωρητικές μελέτες σε διεθνή συνέδρια και έγκυρα περιοδικά με θέματα την Εκπαίδευση της Γραφιστικής, την Τυπογραφία και τη Σημειωτική σε εφαρμογές της Οπτικής Επικοινωνίας. Έχει λάβει μέρος με διακεκριμένο έργο σε διεθνείς μπιενάλε και παγκόσμιες Εκθέσεις Τέχνης και Design και είναι μέλος σε ομάδες εκπαιδευτικής αξιολόγησης, επιστημονικές επιτροπές συνεδρίων και εκθέσεων. Είναι ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Γραφιστών και Εικονογράφων Κύπρου (ΕΓΕΚ), εκπρόσωπος της Κύπρου στο Association Typographique Internationale (ATypI) και στο International Association for Semiotic Studies (IASS-AIS), μέλος στο International Association for Visual Semiotics (AISV), καθώς και στην Ελληνική Σημειωτική Εταιρεία (ΕΣΕ). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στη σημασία της Σημειωτικής στην εικαστική ή εφαρμοσμένη οπτικοακουστική μετάφραση της προφορικής γλώσσας με τη χρήση εικόνας, κειμένου και ήχου. Επιπλέον, είναι ο ιδρυτής και επιστημονικά υπεύθυνος στο ερευνητικό εργαστήριο Σημειωτικής και Οπτικής Επικοινωνίας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (www.svclab.com) καθώς και μέλος της ιδρυτικής ομάδας για τη Διεθνή Τριενάλε Αφίσας Κύπρου (www.cpt.cpm.cy).