Ένωση

Αποστολή

Τι είναι η Ένωση Γραφιστών και Εικονογράφων Κύπρου

Η Ένωση* (Ένωση για σκοπούς αναφοράς) είναι η επίσημη ένωση των γραφιστών και εικονογράφων Κύπρου που εργοδοτούνται από εταιρείες και οργανισμούς ή ενεργούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή είναι εκπαιδευτικοί στον τομέα της γραφιστικής ή/και εικονογράφησης.

Σκοποί της Ένωσης* είναι:

  • Να δημιουργήσει και να καλλιεργήσει στους ενδιαφερομένους μια ορθή αντίληψη και να προάγει την κατανόηση του ρόλου των γραφιστών ή/και εικονογράφων, της αξίας και εφαρμοσιμότητας αυτών σε άλλους επιχειρηματικούς -και μη- τομείς.
  • Να διατελέσει καταλυτικό ρόλο σε θέματα δεοντολογικής φύσης που αφορούν σε αρμόδιους φορείς και επαγγελματίες του χώρου.
  • Να προάγει τη γραφιστική και εικονογράφηση ως επαγγελματική και πολιτισμική δύναμη.
  • Να δημιουργήσει ένα περιβάλλον στο οποίο τα μέλη θα μπορούν να συναναστραφούν, να ανταλλάξουν ιδέες και να εξελιχτούν μέσω τριβής με άλλους δημιουργούς, αλλά και μέσα από εκδηλώσεις, παρουσιάσεις, συζητήσεις, συνέδρια, σεμινάρια και εργαστήρια.
  • H εγκαθίδρυση αξιών, προτύπων και ηθικών πρακτικών στον τομέα που αφορά τόσο στην ποιότητα όσο και σε θέματα τιμολόγησης.
  • Η καθιέρωση εκδηλώσεων, ημερίδων και βραβείων μέσω των οποίων θα ενισχύεται και θα επιβραβεύεται η πρόοδος και η εξέλιξη σε συνάρτηση με τη δημιουργικότητα.
  • Να ανοίγει εποικοδομητικούς διαλόγους με αρμόδιους φορείς, για να δίνονται ουσιαστικές λύσεις σε ζητήματα που άπτονται του κλάδου.
  • Η σύσταση και διαφύλαξη των δικαιωμάτων των μελών όπως αυτά προκύπτουν και από τις αξίες, τα πρότυπα και τις ηθικές πρακτικές.
  • Η ενίσχυση της αξίας της οπτικής επικοινωνίας και η τόνωση του αντικτύπου της στην κοινωνία, την οικονομία και το συλλογικό μας μέλλον.